English Equimaxx

Artykuły prasowe

parkiet.com - "Everest Investments przejmuje" 2015-09-14 10:57

www.parkiet.com

14-09-2015

Jan Morbiato

Spółka kierowana przez Piotra Sieradzana przejęła Fabrykę Zysku.

A wraz z nią, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dystrybucję funduszy inwestycyjnych. - Ceny transakcyjne za spółki z licencją KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oscylują w przedziałach 80-180 tys. zł. My kupiliśmy Fabrykę Zysku za kwotę 85 tys. czy w dolnym przedziale tych widełek – powiedział „Parkietowi" Grzegorz Pietrucha, członek zarządu Everest Investments.

„To jeden z ważnych etapów w realizacji strategii rozwoju Everest Investments, rozpoczynający budowę sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. To również cenne aktywo, już generujące przychody. Dom Inwestycyjny Everest (bo tak nazywać się będzie Fabryka Zysków po zarejestrowaniu zmiany nazwy) będzie odpowiadać za dystrybucję funduszy inwestycyjnych obcych, a w dalszym etapie również własnych" podał Everest w komunikacie.

Piotr Sieradzan, prezes Everest Investment, podkreśla, że mimo tego przejęcia, podstawowa działalność spółki będzie oparta na zarządzaniu aktywami, a nie sprzedaży funduszy. - Nadrzędnym celem Everest Investments jest zbudowanie grupy zarządzającej aktywami, która swoje usługi będzie adresowała do klientów instytucjonalnych i detalicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Decyzja o przejęciu Fabryki Zysków, daje nam zielone światło na dystrybucję funduszy obcych. Spółka ta bowiem posiada nie tylko umowy dystrybucyjne z trzema TFI, ale również sieć agentów i klientów, którzy za jej pośrednictwem zakupili jednostki funduszy. Spółka już generuje co miesięczne przychody. Liczymy że te przychody znacząco się zwiększą w najbliższych miesiącach. Spółka planuje podpisanie umów z kilkunastoma polskimi TFI oraz funduszami zagranicznymi, a przede wszystkimi dalsze systematyczne rozbudowywanie własnej sieci sprzedaży. Do momentu rozpoczęcia dystrybucji funduszy własnych, powinniśmy już posiadać sporą grupę współpracujących z nami agentów oraz bazę klientów, którym rozwiązania własne będziemy proponować w tzw. sprzedaży krosowej – poinformował Sieradzan w poniedziałkowym komunikacie.

Everest Investments czeka na zgodę KNF na uruchomienie własnego TFI.

analizy.pl - "Everest Investments SA przejęło Fabrykę Zysków" 2015-09-14 08:00

Do Grupy Everest dołącza kolejny, funkcjonujący na rynku finansowym podmiot, spółka dystrybucyjna Fabryka Zysków Sp. z o.o. Przejęcie spółki licencjonowanej przez KNF to jeden z ważnych etapów w realizacji przyjętej przez Grupę strategii rozwoju,  rozpoczynający budowę sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. To również cenne aktywo, już generujące  przychody. W Grupie, Everest Investments SA. Dom Inwestycyjny Everest Sp. z o.o. SKA (bo tak nazywać się będzie Fabryka Zysków po zarejestrowaniu zmiany nazwy) odpowiadać będzie za dystrybucję funduszy inwestycyjnych obcych, a w dalszym etapie również własnych, które będą utworzone przez Grupę. 

Nadrzędnym celem Everest Investments jest zbudowanie grupy zarządzającej aktywami, która swoje usługi będzie adresowała do klientów instytucjonalnych i detalicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przejęcie spółki Fabryka Zysków to krok na drodze do osiągnięcia jednego z założonych na początku celów, który pozwala na dalszy rozwój całej grupy, czyli budowy ramienia oferującego produkty inwestycyjne dla zamożnych klientów. Decyzja o przejęciu Fabryki Zysków Sp. z o.o., spółki licencjonowanej w zakresie pośrednictwa w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, daje nam zielone światło na dystrybucję funduszy obcych. Spółka ta bowiem posiada nie tylko umowy dystrybucyjne z trzema TFI, lecz także posiada sieć agentów i klientów, którzy za jej pośrednictwem zakupili jednostki funduszy. Spółka już generuje co miesięczne przychody. Liczymy że te przychody znacząco się zwiększą w najbliższych miesiącach. Spółka planuje podpisanie umów z kilkunastoma polskimi TFI  oraz funduszami zagranicznymi, a przede wszystkimi dalsze systematyczne rozbudowywanie własnej sieci sprzedaży. Do momentu rozpoczęcia dystrybucji funduszy własnych, powinniśmy już posiadać sporą grupę współpracujących z nami agentów oraz bazę klientów, którym rozwiązania własne będziemy proponować w tzw. sprzedaży krosowej. - mówi Piotr Sieradzan, Prezes Zarządu Everest Investments SA i Everest TFI SA.

Everest Investments SA jest spółką holdingową, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem spółki jest budowanie międzynarodowej grupy zarządzającej aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, która kieruje swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami hedge funds oraz zarządzania portfelami do zamożnych klientów indywidualnych, instytucjonalnychi detalicznych z Polski, Europy Zachodniej oraz USA.

Kolejne wpisy: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »