English Equimaxx

Artykuły prasowe

Reuters - "Everest Investments buys 5 pct stake in brokerage house" 2015-12-24 16:14

Industries | Thu Dec 24, 2015 4:13am EST

BRIEF-Everest Investments buys 5 pct stake in brokerage house

Dec 24Everest Investments SA :

* Said on Wednesday that it acquired 50,000 shares equal to a 5.26 pct stake in Auris Investment Management SA (Auris IM) at 3 zlotys ($0.7745) a share

* Raising its stake in Auris IM further is not excluded

* Auris IM is a brokerage house

Source text for Eikon:

Further company coverage:

($1 = 3.8734 zlotys) (Gdynia Newsroom)

http://www.reuters.com/article/idUSL8N14D0P620151224

 

 

parkiet.com - "Everest Investments przejmuje" 2015-09-14 10:57

www.parkiet.com

14-09-2015

Jan Morbiato

Spółka kierowana przez Piotra Sieradzana przejęła Fabrykę Zysku.

A wraz z nią, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dystrybucję funduszy inwestycyjnych. - Ceny transakcyjne za spółki z licencją KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oscylują w przedziałach 80-180 tys. zł. My kupiliśmy Fabrykę Zysku za kwotę 85 tys. czy w dolnym przedziale tych widełek – powiedział „Parkietowi" Grzegorz Pietrucha, członek zarządu Everest Investments.

„To jeden z ważnych etapów w realizacji strategii rozwoju Everest Investments, rozpoczynający budowę sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. To również cenne aktywo, już generujące przychody. Dom Inwestycyjny Everest (bo tak nazywać się będzie Fabryka Zysków po zarejestrowaniu zmiany nazwy) będzie odpowiadać za dystrybucję funduszy inwestycyjnych obcych, a w dalszym etapie również własnych" podał Everest w komunikacie.

Piotr Sieradzan, prezes Everest Investment, podkreśla, że mimo tego przejęcia, podstawowa działalność spółki będzie oparta na zarządzaniu aktywami, a nie sprzedaży funduszy. - Nadrzędnym celem Everest Investments jest zbudowanie grupy zarządzającej aktywami, która swoje usługi będzie adresowała do klientów instytucjonalnych i detalicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Decyzja o przejęciu Fabryki Zysków, daje nam zielone światło na dystrybucję funduszy obcych. Spółka ta bowiem posiada nie tylko umowy dystrybucyjne z trzema TFI, ale również sieć agentów i klientów, którzy za jej pośrednictwem zakupili jednostki funduszy. Spółka już generuje co miesięczne przychody. Liczymy że te przychody znacząco się zwiększą w najbliższych miesiącach. Spółka planuje podpisanie umów z kilkunastoma polskimi TFI oraz funduszami zagranicznymi, a przede wszystkimi dalsze systematyczne rozbudowywanie własnej sieci sprzedaży. Do momentu rozpoczęcia dystrybucji funduszy własnych, powinniśmy już posiadać sporą grupę współpracujących z nami agentów oraz bazę klientów, którym rozwiązania własne będziemy proponować w tzw. sprzedaży krosowej – poinformował Sieradzan w poniedziałkowym komunikacie.

Everest Investments czeka na zgodę KNF na uruchomienie własnego TFI.

Kolejne wpisy: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »