English Equimaxx

Artykuły prasowe

ISBNews - "Everest Investments nabyło 100% Fabryki Zysków" 2015-09-14 07:38

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews)

Everest Investments nabyło 100% akcji spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA oraz 100% udziałów jej komplementariusza - Fabryki Zysków Sp. z o.o., podał Everest. Podmioty będą działać pod nazwą Everest Dom Inwestycyjny.

"Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA to podmiot posiadający zezwolenie na dystrybuowanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wydane w dniu 18 grudnia 2007 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przejęcie spółki licencjonowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego to jeden z ważnych etapów w realizacji przyjętej przez grupę kapitałową Everest Investements S.A. strategii rozwoju, rozpoczynający budowę sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. Zarząd emitenta oczekuje, ze przejecie spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA będzie miało pozytywny wpływ na przychody grupy kapitałowej i liczy na ich istotny wzrost w najbliższych miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Everest poinformowało także, że walne zgromadzenie Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA.

Nazwę zmieniła także Fabryka Zysków Sp. z o.o. - na Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.. Jednocześnie odwołano dotychczasowy zarząd tej spółki, a w jego miejsce powołano Piotra Sieradzana na prezesa zarządu i Grzegorza Pietruchę na wiceprezesa zarządu, czytamy dalej.

Everest Investments jest spółką holdingową budującą międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującą swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Inicjatorem projektu i jego głównym akcjonariuszem jest Piotr Sieradzan. Everest Investments jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)

ISB News - "Dalszy rozwój po braku odpowiedzi na wezwanie SIG Limited" 2015-05-13 13:19

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Po braku odpowiedzi na sprzedaż 0,1% akcji Everest Investments, ogłoszonym przez SIG Limited, główny akcjonariusz giełdowej spółki - Everest Investments Holding będzie dalej rozwijać jej działalność w oparciu o posiadaną większość głosów, poinformował główny akcjonariusz Piotr Sieradzan.

"Brak zapisów złożonych na wezwanie nie ma wpływu na interes Everest Investments, gdyż Everest Investments Holding będzie rozwijać przedsiębiorstwo spółki w oparciu o posiadaną większość głosów" - powiedział Sieradzan, cytowany w komunikacie spółki.

Everest Investments Holding posiada 8 580 000 akcji spółki Everest Investments, uprawniających łącznie do 65,9% głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku ogłoszonego 30 marca przez SIG Limited wezwania na sprzedaż akcji Everest Investments nie zostały złożone żadne zapisy na sprzedaż walorów. W wyniku wezwania SIG Limited zamierzał pośrednio, poprzez spółkę w 100% zależną Everest Investments Holding uzyskać dodatkowe 0,10% głosów i kapitale zakładowym spółki. Tym samym Everest Investments Holding planował osiągnąć 66% głosów na walnym zgromadzeniu Everest Investments. Wezwaniem objętych było 13 000 akcji. SIG Limited zaoferował cenę 6,32 zł za jedną akcję.

"Brak odpowiedzi na sprzedaż akcji objętych wezwaniem po cenie przekraczającej cenę rynkową odbieramy jako pozytywny sygnał od inwestorów, którzy traktują inwestycję w Everest Investments jako inwestycję długoterminową o dużym potencjale wzrostu. Ponadto uznajemy taką decyzję inwestorów jako istotną oznakę zaufania do zespołu zarządzającego, celów biznesowych i strategii rozwoju spółki, polegającej na budowaniu globalnej grupy zarządzającej aktywami adresującej swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych" - skomentował Sieradzan.

Everest Investments jest spółką holdingową budującą międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującą swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Inicjatorem projektu i jego glownym akcjonariuszem jest Piotr Sieradzan. Everest Investments jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)

Kolejne wpisy: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »