English Equimaxx

Artykuły prasowe

analizy.pl - "Everest Investments SA przejęło Fabrykę Zysków" 2015-09-14 08:00

Do Grupy Everest dołącza kolejny, funkcjonujący na rynku finansowym podmiot, spółka dystrybucyjna Fabryka Zysków Sp. z o.o. Przejęcie spółki licencjonowanej przez KNF to jeden z ważnych etapów w realizacji przyjętej przez Grupę strategii rozwoju,  rozpoczynający budowę sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. To również cenne aktywo, już generujące  przychody. W Grupie, Everest Investments SA. Dom Inwestycyjny Everest Sp. z o.o. SKA (bo tak nazywać się będzie Fabryka Zysków po zarejestrowaniu zmiany nazwy) odpowiadać będzie za dystrybucję funduszy inwestycyjnych obcych, a w dalszym etapie również własnych, które będą utworzone przez Grupę. 

Nadrzędnym celem Everest Investments jest zbudowanie grupy zarządzającej aktywami, która swoje usługi będzie adresowała do klientów instytucjonalnych i detalicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przejęcie spółki Fabryka Zysków to krok na drodze do osiągnięcia jednego z założonych na początku celów, który pozwala na dalszy rozwój całej grupy, czyli budowy ramienia oferującego produkty inwestycyjne dla zamożnych klientów. Decyzja o przejęciu Fabryki Zysków Sp. z o.o., spółki licencjonowanej w zakresie pośrednictwa w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, daje nam zielone światło na dystrybucję funduszy obcych. Spółka ta bowiem posiada nie tylko umowy dystrybucyjne z trzema TFI, lecz także posiada sieć agentów i klientów, którzy za jej pośrednictwem zakupili jednostki funduszy. Spółka już generuje co miesięczne przychody. Liczymy że te przychody znacząco się zwiększą w najbliższych miesiącach. Spółka planuje podpisanie umów z kilkunastoma polskimi TFI  oraz funduszami zagranicznymi, a przede wszystkimi dalsze systematyczne rozbudowywanie własnej sieci sprzedaży. Do momentu rozpoczęcia dystrybucji funduszy własnych, powinniśmy już posiadać sporą grupę współpracujących z nami agentów oraz bazę klientów, którym rozwiązania własne będziemy proponować w tzw. sprzedaży krosowej. - mówi Piotr Sieradzan, Prezes Zarządu Everest Investments SA i Everest TFI SA.

Everest Investments SA jest spółką holdingową, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem spółki jest budowanie międzynarodowej grupy zarządzającej aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, która kieruje swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami hedge funds oraz zarządzania portfelami do zamożnych klientów indywidualnych, instytucjonalnychi detalicznych z Polski, Europy Zachodniej oraz USA.

ISBNews - "Everest Investments nabyło 100% Fabryki Zysków" 2015-09-14 07:38

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews)

Everest Investments nabyło 100% akcji spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA oraz 100% udziałów jej komplementariusza - Fabryki Zysków Sp. z o.o., podał Everest. Podmioty będą działać pod nazwą Everest Dom Inwestycyjny.

"Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA to podmiot posiadający zezwolenie na dystrybuowanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wydane w dniu 18 grudnia 2007 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przejęcie spółki licencjonowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego to jeden z ważnych etapów w realizacji przyjętej przez grupę kapitałową Everest Investements S.A. strategii rozwoju, rozpoczynający budowę sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. Zarząd emitenta oczekuje, ze przejecie spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA będzie miało pozytywny wpływ na przychody grupy kapitałowej i liczy na ich istotny wzrost w najbliższych miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Everest poinformowało także, że walne zgromadzenie Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA.

Nazwę zmieniła także Fabryka Zysków Sp. z o.o. - na Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.. Jednocześnie odwołano dotychczasowy zarząd tej spółki, a w jego miejsce powołano Piotra Sieradzana na prezesa zarządu i Grzegorza Pietruchę na wiceprezesa zarządu, czytamy dalej.

Everest Investments jest spółką holdingową budującą międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującą swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Inicjatorem projektu i jego głównym akcjonariuszem jest Piotr Sieradzan. Everest Investments jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)

ISB News - "Dalszy rozwój po braku odpowiedzi na wezwanie SIG Limited" 2015-05-13 13:19

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Po braku odpowiedzi na sprzedaż 0,1% akcji Everest Investments, ogłoszonym przez SIG Limited, główny akcjonariusz giełdowej spółki - Everest Investments Holding będzie dalej rozwijać jej działalność w oparciu o posiadaną większość głosów, poinformował główny akcjonariusz Piotr Sieradzan.

"Brak zapisów złożonych na wezwanie nie ma wpływu na interes Everest Investments, gdyż Everest Investments Holding będzie rozwijać przedsiębiorstwo spółki w oparciu o posiadaną większość głosów" - powiedział Sieradzan, cytowany w komunikacie spółki.

Everest Investments Holding posiada 8 580 000 akcji spółki Everest Investments, uprawniających łącznie do 65,9% głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku ogłoszonego 30 marca przez SIG Limited wezwania na sprzedaż akcji Everest Investments nie zostały złożone żadne zapisy na sprzedaż walorów. W wyniku wezwania SIG Limited zamierzał pośrednio, poprzez spółkę w 100% zależną Everest Investments Holding uzyskać dodatkowe 0,10% głosów i kapitale zakładowym spółki. Tym samym Everest Investments Holding planował osiągnąć 66% głosów na walnym zgromadzeniu Everest Investments. Wezwaniem objętych było 13 000 akcji. SIG Limited zaoferował cenę 6,32 zł za jedną akcję.

"Brak odpowiedzi na sprzedaż akcji objętych wezwaniem po cenie przekraczającej cenę rynkową odbieramy jako pozytywny sygnał od inwestorów, którzy traktują inwestycję w Everest Investments jako inwestycję długoterminową o dużym potencjale wzrostu. Ponadto uznajemy taką decyzję inwestorów jako istotną oznakę zaufania do zespołu zarządzającego, celów biznesowych i strategii rozwoju spółki, polegającej na budowaniu globalnej grupy zarządzającej aktywami adresującej swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych" - skomentował Sieradzan.

Everest Investments jest spółką holdingową budującą międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującą swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Inicjatorem projektu i jego glownym akcjonariuszem jest Piotr Sieradzan. Everest Investments jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)

Kolejne wpisy: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »