English Equimaxx

Komentarze Zarządzających

Inwestycje 2015-01-15 08:37

 

INWESTOR.NEWSERIA.PL

P. Sieradzan (Everest): W tym roku polskie spółki powinny dać zarobić inwestorom. Zagrożeniem jest tylko sytuacja międzynarodowa.

Obligacje 2015-01-12 10:44

INWESTOR.NEWSERIA.PL

P. Sieradzan (Everest TFI): W 2015 powinien wzrosnąć popyt na polskie obligacje. Niskie stopy NBP zmniejszą zainteresowanie bankowymi lokatami

Choć nie ma szans na powtórkę zysków z obligacji z 2014 r., nadchodzące miesiące mogą jeszcze ożywić rynek obligacji. Analitycy nie wykluczają kolejnej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej, co spowoduje dalszy odpływ środków z bankowych lokat. Pieniądze inwestorów mogą więc trafić na rynek papierów dłużnych.

Rynki zagraniczne 2014-12-30 11:52

INWESTOR.NEWSERIA.PL

P. Sieradzan (Everest TFI): Rok 2015 może być dobry dla rynków akcji. Jego początek będzie jednak dość niepewny

Poprawia się kondycja amerykańskiej gospodarki, czego nie można powiedzieć o sytuacji gospodarczej w Europie. Na początku grudnia EBC obniżył prognozy wzrostu PKB dla strefy euro w 2014 r. z 0,9 proc. do aktualnie 0,8 proc. oraz w 2015 r. z 1,6 proc. do 1,0 proc. Inflacja w państwach wspólnej waluty spada, co skłania ku działaniom mającym stymulować gospodarkę.