English Equimaxx

Oferta produktów finansowych

 

Fundusze inwestycyjne otwarte:

gotówkowe i pieniężne PLN gotówkowe i pieniężne zagraniczne
Allianz Pieniężny 
Investor Gotówkowy 
Investor Płynna Lokata 
Novo Gotówkowy
SGB Gotówkowy
Skarbiec Kasa Pieniężny
Superfund Pieniężny
Superfund Płynnościowy
 
dłużne PLN dłużne zagraniczne
Agio Kapitał
Agio Kapitał Plus
Allianz Obligacji Plus
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Investor Obligacji 
Novo Papierów Dłużnych
Skarbiec Depozytowy DPW
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
Superfund Obligacyjny
Allianz Obligacji Globalnych
Investor Obligacji korporacyjnych
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Skarbiec Lokacyjny
mieszane polskie mieszane zagraniczne
Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz Stabilnego Wzrostu
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 
Investor Zrównoważony 
Novo Aktywnej Alokacji
Novo Stabilnego Wzrostu
Novo Zrównoważonego Wzrostu
Skarbiec III Filar
Skarbiec Waga Zrównoważony
Superfund B
Superfund C
Superfund RED
akcji polskich akcji zagranicznych
Agio Agresywny
Allianz Akcji
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz Selektywny
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych 
Investor Akcji 
Investor Infrastruktury i Informatyki
Investor Top 25 Małych Spółek
Novo Akcji
Skarbiec Akcja
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Superfund Akcji
Superfund Akcyjny
Allianz Akcji Azjatyckich
Allianz Akcji Globalnych
Allianz Surowców i Energii
Investor Agrobiznes
Investor Akcji Rynków Wschodzących
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor Ameryka Łacińska
Investor BRIC
Investor Globalny Akcji
Investor Indie i Chiny
Investor Nieruchomości i Budownictwa
Investor Rosja
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor Turcja
Novo Akcji Globalnych
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
Skarbiec Rynków Wschodzących
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec Top Brands
absolutnej stopy zwrotu rynku surowców
Agio Globalny
SGB Zagraniczny
Skarbiec Market Neutral
Skarbiec Market Opportunities
Superfund Alternatywny
Investor Gold Otwarty
Skarbiec Rynków Surowcowych
Superfund Goldfuture

 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

W każdym miesiącu odbywa się wiele subskrypcji Funduszy Inwestycyjncyh Zamkniętych oferowanych przez:

 • AgioFunds TFI
 • Opera TFI
 • Trigon TFI 

o szczegóły zapytaj doradcę Everest Dom Inwestycyjny.

Programy systematycznego oszczędzania

Systematyczność to najlepszy sposób na oszczędzanie i inwestowanie. Programy systematycznego oszczędzanie dedykowane są osobom, którym zależy na regularnym gromadzeniu pieniędzy. Dysponując nadwyżkami finansowymi można dokonywać wpłat z dowolną częstotliwością oraz w razie potrzeby w dowolnym momencie środki można wypłacić. Programy systematycznego oszczędzania dostepne są we wszystkich współpracujących z nami Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. 

IKE oraz IKZE

Najważniejsze różnice między Indywidualnym Kontem Emerytalnym a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego

Limit wpłat
IKE IKZE
Roczny limit wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
W 2015 roku limit wpłat wynosi 11 877 zł.  W 2015 roku limit wpłat wynosi 4 750,80 zł.

 

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych
IKE IKZE

Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przezniego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu dodatkowego warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:

 • dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

 

Sposób dokonywania wpłat
IKE IKZE

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy: 

 • wpłacić cały roczny limit za jednym razem
 • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty 
 • rozbić limit na nieregularne wpłaty

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

 • wpłacić cały roczny limit za jednym razem
 • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty 
 • rozbić limit na nieregularne wpłaty

 

Opodatkowanie wypłaty
IKE IKZE
brak Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %

 

Korzyści podatkowe
IKE IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

 

Wcześniejszy zwrot środków
IKE IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot”).

Taki zwrot wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.

W całości, brak „częściowego zwrotu”.

Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

 

Dziedziczenie
IKE IKZE

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Oszczędności w całości dziedziczone. 
Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.
W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE).

Ciekawa oferta. Chcę porozmawiać!

* wymagane pole