English Equimaxx

Dane rejestrowe

Everest Investments S.A z siedzibą w Warszawie

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000301483

REGON: 020684224

NIP: 8971739404

Kapitał zakładowy: 1.381.829,40 zł