English Equimaxx

Profil firmy

Everest Investments S.A to spółka holdingowa budująca grupę kapitałową zarządzającą aktywami i dystrybuującą produkty finansowe, adresującą swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedge funds oraz zarządzania portfelami do zamożnych klientów indywidualnych, klientów instytucjonalnych oraz klientów detalicznych z Polski, Europy Zachodniej i USA. Spółka powstała z inicjatywy założyciela i głównego akcjonariusza Piotra Sieradzana.

Everest Investments S.A jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW (WAR:EVE). Dniem pierwszego notowania akcji był 26 listopada 2014 r.

Everest Investments S.A  jest akcjonariuszem 5 podmiotów.

Everest TFI S.A. Podmiot będący w trakcie uzyskiwania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Everest.

Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA. Podmiot posiadający zezwolenie na dystrybuowanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wydane w dniu 18 grudnia 2007 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Everest.

Everest Funds, LLC. Podmiot nie rozpoczął jeszcze działalności. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Everest.

Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. Podmiot będący komplementariuszem spółki Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Everest.

Everest Investment Management S.A. Dom maklerski licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oferujacy zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne.