English Equimaxx

Zespół

ZARZĄD

DR PIOTR SIERADZAN, CFA, DORADCA INWESTYCYJNY

 

 • Prezes Zarządu Everest Investments S.A. (od stycznia 2015 r.)
 • Prezes Zarządu Everest TFI S.A. (od grudnia 2012 r.)
 • Wiceprezes Zarządu Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. (od września 2015 r., do marca 2016 r. Prezes Zarządu)
 • Wiceprezes Zarządu Everest Investment Management (od grudnia 2015 r.)
 • Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Absolwent Finansów i Bankowości oraz Doktor Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Dr Piotr Sieradzan posiada 14 lat doświadczenia z zakresu zarządzania funduszami i firmami inwestycyjnymi. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Prezesa w Trigon TFI S.A. oraz Wiceprezesa w Trigon DM S.A, w którym był odpowiedzialny za segment zarządzania aktywami i funduszy inwestycyjnych, gdzie stworzył i zarządzał czołowym zespołem Asset Management w Polsce (nr 1 w rankingach GG Parkiet w 2011 r.). Funkcję Prezesa Zarządu pełnił także w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Pocztylion – Arka PTE S.A. (2007-2010), w którym zarządzał działalnością zrównoważonego funduszu emerytalnego (3 miejsce w grupie porównawczej 15 funduszy w 2008 roku oraz wyniki ponad benchmark w całym okresie inwestycji). Doświadczenie zdobywał także w SEB Investment Management S.A. (2005-2007), gdzie był zarządzającym polskimi i zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym z największych akcyjnych funduszy regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej m.in.: w Polsce, Czechach, na Węgrzech, krajach bałtyckich, Rumunii, Turcji, Rosji, Kazachstanie dla klientów szwedzkich, niemieckich i bałtyckich.

 

RADA NADZORCZA

MICHAŁ JASKÓLSKI

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. (od 2015 r.)
 • Członek Rady Nadzorczej Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 2013 r.)
 • Członek Rady Nadzorczej Everest Investments Holding S.A. (od 2015 r.)
 • Magister nauk prawnych

W latach 2010-2011 pracował w Kancelarii Prawnej Kalwas i Wspólnicy s.c., gdzie zdobywał doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych i osób fizycznych w zakresie stosunków gospodarczych i gospodarczo-administracyjnych. Jako Wspólnik/Komandytariusz oraz Partner w Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” sp. k. w latach 011-2015 kierował zespołami prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem gospodarczym, ochroną tajemnicy gospodarczej oraz procedurami compliance związanymi z wymogami ustawowymi. Od 2015 w Związku Pracodawców Business Centre Club sprawuje funkcję Eksperta ds. Prawnych.

TADEUSZ SIERADZAN 

 • Członek Rady Nadzorczej Everest Investments S.A.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Tadeusz Sieradzan posiada tytuł radcy prawnego oraz zdany egzamin sędziowski. Przez 25 lat pracował w Głównym Urzędzie Ceł, zajmując stanowiska począwszy od Stażysty do Wiceprezesa GUC. Tadeusz Sieradzan posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Kalwas i Wspólnicy.

WOJCIECH MOJŻUK

 • Członek Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. (od 2016 r.)
 • Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego i University of Bradford School of Management, gdzie uzyskał tytuł MBA.

Pan Wojciech Mojżuk posiada uprawnienia licencjonowanego aktuariusza (nr wpisu na listę aktuariuszy 0070), licencję doradcy inwestycyjnego (licencja nr 375) oraz desygnacje zawodowe Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), Financial Risk Manager (FRM). Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym, w szczególności w zakresie szacowania i kalkulacji ryzyk aktuarialnych oraz produktów ubezpieczeniowych jako główny aktuariusz i audytor w spółkach i międzynarodowych grupach ubezpieczeniowych działających w Polsce, Czechach, Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji, Ukrainie, Czarnogórze i Serbii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 1998-1999 jako Konsultant w Artur Andersen Polska Sp. z o.o. w dziale Audytu i Podatków. W latach 1999-2000 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń PBK S.A. jako Aktuariusz. Był Głównym Aktuariuszem w Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce w latach 2000-2002. W latach 2006-2010 objął stanowisko Głównego Aktuariusza w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Został Aktuariuszem na rynki regionalne Grupy InTouch w latach 2006-2010. Od 2009 roku pełni funkcję Członka Zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Aktuariuszy. W okresie 2010-2011 prowadził własną działalność konsultingową w zakresie aktuariatu – Wojciech Mojżuk Actuarial Consulting. Od 2011 roku obejmuje stanowisko Senior Manager/Aktuariusz w KPMG Sp. z o.o. Od 2013 roku jest członkiem komitetu ds. dobrych praktyk, profesjonalizmu i etyki w Actuarial Association of Europe.

KAMILA KLIMCZAK-NOWAK

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Pani Kamila Klimczak - Nowak  jest radcą prawnym i ukończyła Wydział Prawa i Podyplomowe studia z zakresu Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz posiada dyplom Evecutive MBA w zakresie rachunkowości i finansów otrzymany w The Robert H.Smith School of Business, University of Maryland.

Pani Kamila Klimczak - Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej i prowadząc własną Kancelarię Radcy Prawnego sukcesy w postępowaniach sądowych (w tym międzynarodowych sporach gospodarczych) oraz administracyjnych a także przed: KNF, UKE, URE , UOKiK i CK.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta wskazana powyżej działalność  wykonywana przez Panią Kamilę Klimczak - Nowak  poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Ponadto Pani Kamila Klimczak - Nowak:
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,
- nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,
- nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

RENATA BŁUSZKOWSKA

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Renata Błuszkowska od 2001 roku wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Renata Błuszkowska posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Od dnia 2 stycznia 2019 roku Renata Błuszkowska współpracuje jako ekspert zewnętrzny z Wydziałem Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego Rzecznika Finansowego.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta wskazana powyżej działalność wykonywana przez Panią Renatę Błuszkowską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.
Ponadto Pani Renata Błuszkowska:
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,
- nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,
- nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.