English Equimaxx

Everest Investment Management

Everest Investment Management S.A. to dom maklerski posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2015 roku, sygn. DRK/WL4020/14/31/2015/108/1 na zarządzanie portfelami i doradztwo inwestycyjne.

Everest Investment Management S.A. to:

  • Licencjonowany i nadzorowany przez KNF dom maklerski
  • Zarzadzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
  • Doradztwo inwestycyjne
  • Oferta zarządzania portfelem polega na inwestowaniu w instrumenty finansowe na podstawie strategii indywidualnie ustalonej z Klientem