English Equimaxx

Everest Dom Inwestycyjny

Everest Dom Inwestycyjny Sp. z  o.o. SKA to podmiot posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 grudnia 2007 roku, sygn. DPF/4031/80/15/07AS na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

Rodzaje funduszy:

gotówkowe i pieniężne PLN gotówkowe i pieniężne zagraniczne
dłużne PLN dłużne zagraniczne
mieszane polskie mieszane zagraniczne
akcji polskich akcji zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu rynku surowców

 Produkty:

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Plany Systematycznego Oszczędzania

Indywidulane Konta Emerytalne (IKE)

Indywidulane Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) 

 

 

Napisz do Nas!

:
* wymagane pole