English Equimaxx

Prospekty emisyjne

10/08/2106

Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 5 sierpnia 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11.818.294 akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,F,G,H,H1 spółki Everest Investments S.A. sporządzony w formie zestawu dokumentów.

 

25/09/2014

Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 25 września 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki WDM CAPITAL S.A. (1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda).