English Equimaxx

Podstawowe wskaźniki finansowe

wskaźnik (dane skonsolidowane) 2011 2012 2013 2014
     rentowność
zysk netto / przychody ze sprzedaży (%)  -25,3%  45,9%  284,6% -621,1%
     płynność
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  3,0  7,0  10,2  248,3
     zadłużenie
dług netto / EBITDA  -2,5  -1,5  -0,8  -0,2
     ROA
zysk netto / aktywa ogółem (%)  -3,0%  8,9%  14,7%  -180,8%
     dochodowość
EBITDA / przychody ze sprzedaży (%)  -61,9%  -56,5%  -211,4%  13,2%
zysk brutto / przychody ze sprzedaży (%)  -6,1%  72,2%  401,2%  -676,7%