English Equimaxx

OKRESY ZAMKNIĘTE

Terminy publikacji raportów okresowych oraz okresy zamknięte w Everest Investments S.A. w 2016 r., 2017 r., 2018 r. oraz w 2019 r. (stan na 30.01.2019 r.)

Nazwa raportu okresowego Data publikacji raportu okresowego          Okres zamknięty                                   
jednostkowy raport roczny za 2018 rok 30.04.2019 31.03.2019 - 30.04.2019
skonsolidowany raport roczny za 2018 rok 30.04.2019 31.03.2019 - 30.04.2019
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 15.05.2019 15.04.2019 - 15.05.2019
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2019 30.09.2019 31.08.2019 - 30.09.2019
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 14.11.2019 15.10.2019 - 14.11.2019
 
jednostkowy raport roczny za 2017 rok 30.04.2018 31.03.2018 - 30.04.2018
skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 30.04.2018 31.03.2018 - 30.04.2018
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 18.05.2018 18.04.2018 - 18.05.2018
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2018 30.09.2018 31.08.2018 - 30.09.2018
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 29.11.2018 30.10.2018 - 29.11.2018
 
jednostkowy raport roczny za 2016 rok 20.03.2017 19.02.2017 - 20.03.2017
skonsolidowany raport roczny za 2016 rok 20.03.2017 19.02.2017 - 20.03.2017
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 29.05.2017 29.04.2017 - 29.05.2017
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2017 29.09.2017 28.08.2017 - 29.09.2017
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 28.11.2017 29.10.2017 - 28.11.2017
 
jednostkowy raport roczny za 2015 rok 21.03.2016 21.01.2016 – 21.03.2016
skonsolidowany raport roczny za 2015 rok 21.03.2016 21.01.2016 – 21.03.2016
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 16.05.2016 02.05.2016 – 16.05.2016
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2016 30.09.2016 31.08.2016 – 30.09.2016
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 29.11.2016 03.11.2016 – 29.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicja okresów zamkniętych

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego.