English Equimaxx

OKRESY ZAMKNIĘTE

Terminy publikacji raportów okresowych oraz okresy zamknięte w Everest Investments S.A. w 2016 r., 2017 r. oraz w 2018 r. (stan na 18.04.2018 r.)

Nazwa raportu okresowego Data publikacji raportu okresowego Okres zamknięty
jednostkowy raport roczny za 2017 rok 30.04.2018 31.03.2018 - 30.04.2018
skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 30.04.2018 31.03.2018 - 30.04.2018
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 18.05.2018 18.04.2018 - 18.05.2018
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2018 30.09.2018 31.08.2018 - 30.09.2018
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 29.11.2018 30.10.2018 - 29.11.2018
 
jednostkowy raport roczny za 2016 rok 20.03.2017 19.02.2017 r. - 20.03.2017 r.
skonsolidowany raport roczny za 2016 rok 20.03.2017  19.02.2017 r. - 20.03.2017 r. 
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 29.05.2017  29.04.2017 r. - 29.05.2017 r.
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2017 29.09.2017 28.08.2017 r. - 29.09.2017 r.
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 28.11.2017 29.10.2017 r. - 28.11.2017 r.
 
jednostkowy raport roczny za 2015 rok 21.03.2016 21.01.2016 r. – 21.03.2016 r.
skonsolidowany raport roczny za 2015 rok 21.03.2016 21.01.2016 r. – 21.03.2016 r.
skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 16.05.2016 02.05.2016 r. – 16.05.2016 r.
skonsolidowany raport półroczny (śródroczny) za I półrocze 2016 30.09.2016 31.08.2016 r. – 30.09.2016 r.
skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 29.11.2016 03.11.2016 r. – 29.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicja okresów zamkniętych

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego.