English Equimaxx

Raporty bieżące

Raporty bieżące Emitenta dostępne są na stronie www.gpwinfostrefa.pl

Datatekstpomocniczy

Nazwa

2019-12-31

Rb 29/2019

Zbycie istotnych aktywów przez Emitenta

2019-12-31

Rb 28/2019

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2019-11-23

Rb 27/2019

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

2019-11-22

Rb 26/2019

Informacja finansowa spółki zależnej od eimtenta

2019-11-19

Rb 25/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2019-11-19

Rb 24/2019

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2019-11-12

Rb 23/2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019

2019-10-11

Rb 22/2019

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2019-10-04

Rb 21/2019

Zwolnienie z długu

2019-10-02

Rb 20/2019

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

2019-10-02

Rb 19/2019

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2019

2019-09-10

Rb 18/2019

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2019-07-16

Rb 17/2019

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.

2019-07-04

Rb 16/2019

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

2019-07-02

Rb 15/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2019-06-28

Rb 14/2019

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Everest Investments SA w dniu 28 czerwca 2019 roku 

2019-06-28

Rb 13/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28.06.2019 r.

2019-06-17

Rb 12/2019

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku

2019-06-13

Rb 11/2019

Informacje finansowe - zawarcie istotnej umowy

2019-06-04

Rb 10/2019

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2019-05-31

Rb 9/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

2019-05-07

Skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2018

2019-05-07

Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2018

2019-05-07

Rb 8/2019

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2018

2019-05-07

Rb 7/2019

KOREKTA JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2018

2019-04-29

Rb 6/2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2019-04-25

Rb 5/2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku

2019-04-09

Rb 4/2019

Informacje finansowe Emitenta – zawarcie istotnej umowy pożyczki

2019-03-05

Rb 3/2019

Informacje finansowe Emitenta – zawarcie istotnej umowy pożyczki

2019-02-12

Rb 2/2019

Informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta – doręczenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest TFI S.A.

2019-01-30

Rb 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2019 roku

 2018-11-30

Rb 23/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2018-10-23

Rb 22/2018

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2018-08-28

Rb 21/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres I półrocza 2018 roku

2018-08-24

Rb 20/2018

Informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta

2018-08-22

Rb 19/2018

Informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta

2018-08-21

Rb 18/2018

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2018-07-27

Rb 17/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach

2018-07-17

Rb 16/2018K

Korekta raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A.

2018-07-13

Rb 16/2018

Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A.

2018-06-29

Rb 15/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-29

Rb 14/2018

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

2018-06-27

Rb 13/2018

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-21

Rb 12/2018

Doręczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - spółki zależnej od Emitenta

2018-06-14

Rb 11/2018

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

2018-05-30

Rb 10/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

2018-08-18

Skonsolidowany raport kwartalny

2018-05-15

Rb 9/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku

2018-05-07

Rb 8/2018

Zawarcie umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

2018-04-27

Rb 7/2018

Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

2018-04-24

Rb 6/2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2017 rok

2018-04-24

Rb 5/2018

Wybór biegłego rewidenta

2018-04-20

Rb 4/2018

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2018-02-21

Rb 3/2018

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2018-01-31

Rb 2/2018

Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2018 roku

2018-01-09

Rb 1/2018

Zawarcie umowy przez Spółkę należącą do Grupy Emitenta

2017-11-29

Rb 26/2017

Korekta wybranych danych finansowych w treści skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r

2017-11-23

Rb 25/2017

Informacje spółki zależnej od Emitenta

2017-11-22

Rb 24/2017

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2017-10-20

Rb 23/2017

Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

2017-10-17

Rb 22/2017

Powiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez podmiot dominujący

2017-10-02

Rb 21/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2017-09-22

Rb 20/2017

Informacje finansowe spółki z grupy kapitałowej Emitenta

2017-08-22

Rb 19/2017

Informacje finansowe spółki z grupy kapitałowej Emitenta

2017-07-20

Rb 18/2017

Zmiana harmonogramu scalenia akcji oraz zmiana Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu na rynku Głównym GPW obrotu akcjami Emitenta oraz podjęcie Uchwał przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o zmianie wartości nominalnej akcji Emitenta i ustaleniu dnia wymiany akcji w związku z procesem scalenia

2017-07-17

Rb 17/2017

Odpowiedź na pismo KNF znak DNO/WPR/4750/28/1/17/Msz w sprawie MAR przekazano do kancelarii DIA-S

2017-07-07

Rb 16/2017

Powiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcje zarządcze w spółce zależnej od Emitenta

2017-07-05

Rb 15/2017

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu na rynku Głównym GPW obrotu akcjami Emitenta

2017-07-04

Rb 14/2017

Harmonogram scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego

2017-06-14

Rb 13/2017

Zatrudnienie Dyrektora Sprzedaży oraz powołanie członka Zarządu Everest Dom Inwestycyjny Sp. zo.o. - spółki zależnej od Emitenta

2017-06-14

Rb 11/2017K

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. - Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki

2017-06-13

Rb 11/2017

Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki

2017-04-28

Rb 10/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2017-04-28

Rb 9/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

2017-04-28

Rb 8/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

2017-04-26

Rb 7/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2017-04-26

Rb 6/2017

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2017 r.

2017-04-21

Rb 5/2017

Zawarcie umowy przez Spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

2017-04-13

Rb 4/2017

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2017 roku

2017-03-31

Rb 3/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

2017-01-30

Rb 2/2017

Publikacja decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o odmowie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - spółki zależnej od Emitenta

2017-01-30

Rb 1/2017

Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2017 roku

2016-11-29

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie kwartalne Q3'2016

2016-11-07

Rb 36/2016K

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2016 z dnia 28 października 2016 r. - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Everest Investments S.A. za III kwartał 2016 roku

2016-10-28

Rb 36/2016

Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Everest Investments S.A. za III kwartał 2016 roku

2016-10-11

Rb 35/2016

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji Emitenta

2016-10-05

Rb 34/2016

Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Everest Investments S.A.

2016-09-22

Rb 33/2016

Warunkowa rejestracja akcji Spółki przez KDPW

2016-09-14

Rb 32/2016

Powołanie Członków Zarządu Everest TFI S.A. - spółki zależnej od Emitenta

2016-09-02

Rb 31/2016

Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki

2016-09-01

Rb 30/2016

Zmiany w organach spółki Everest Investment Management S.A.

2016-08-17

Rb 29/2016

Zmiana daty publikacji raportu półrocznego Evestest Investments S.A. za 1 półrocze 2016 roku

2016-08-05

Rb 28/2016

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Everest Investments S.A.

2016-07-20

Rb 27/2016

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości akcji Everest TFI S.A.

2016-07-04

Rb 26/2016

Zakończenie subskrypcji akcji serii H1

2016-06-30

Rb 23/2016K

Korekta raportu bieżacego nr 23/2016 z dnia 29.06.2016 r.- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

2016-06-29

Rb 25/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2016-06-29

Rb 24/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. przeprowadzonym w dniu 29 czerwca 2016 r.

2016-06-29

Rb 23/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

2016-06-28

Rb 22/2016

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r.

2016-06-22

Rb 21/2016

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r. (uzupełnienie)

2016-06-21

Rb 20/2016

Złożenie przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych z dnia 24 maja 2016 r.

2016-06-16 Rb 19/2016

Rezygnacja Członka Zarządu Everest TFI S.A. - spółki zależnej od Emitenta

2016-06-14 Rb 18/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Everest Investments Holding S.A.

2016-06-02

Rb 17/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.

2016-05-24

Rb 16/2016

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2016-04-25

Rb 15/2016

Rozpoczęcie działalności przez Everest Investment Management S.A. w zakresie doradztwa inwestycyjnego

2016-04-21

Rb 14/2016

Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta - Everest TFI S.A.

2016-04-20

Rb 13/2016

Podjęcie przez Zarząd Spółki nowej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1

2016-04-18

Rb 12/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2016-04-11

Rb 11/2016

Rozpoczęcie działalności przez Everest Investment Management S.A. w zakresie zarządzania portfelami

2016-04-05

Rb 10/2016

Zmiany w organach spółki zależnej Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.

2016-04-05

Rb 9/2016

Zmiany w organach podmiotu dominującego Everest Investments Holding S.A.

2016-04-05

Rb 8/2016

Zmiany w organach spółki zależnej Everest TFI S.A.

2016-04-05

Rb 7/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Everest Investments S.A.

2016-03-01

Rb 6/2016

Wybór biegłego rewidenta

2016-03-01

Rb 5/216

Zmiany w organach spółki zależnej Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.

2016-03-01

Rb 4/2016

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2016-02-24

Rb 3/2016

Zmiany w organach spółki zależnej Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2016-02-19

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

2016-01-29

Rb 2/2016

Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2016

2016-01-18

Rb 1/2016

Zmiana firmy (nazwy) domu maklerskiego Auris Investment Managment S.A. na Everest Investment Management S.A.

2015-12-30

Rb 44/2015

Złożenie prospektu emisyjnego w KNF

2015-12-23

Rb 43/2015

Objęcie ponad 5% akcji w domu maklerskim Auris Investment Management S.A.

2015-12-22

Rb 42/2015

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

2015-11-13

Rb 41/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii H (informacje szczegółowe)

2015-11-13

Rb 40/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 13 listopada 2015 r.

2015-11-13

Rb 39/2015

Podjęcie przez Zarząd Spółki nowej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H

2015-11-13

Rb 38/2015

Uchylenie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz podjęcie przez Zarząd nowej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

2015-10-30

Rb 37/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

2015-10-09

Rb 36/2015

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

2015-10-07

Rb 35/2015

Zmiany w organach spółki zależnej Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2015-09-25

Rb 34/2015

Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

2015-09-18

Rb 33/2015

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H

2015-09-14

Rb 32/2015

Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o.

2015-09-14

Rb 31/2015

Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA

2015-09-02

Rb 30/2015

Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2015

2015-07-30

Rb 29/2015

Zamknięcie subskrypcji akcji seriii G (informacje szczegółowe)

2015-07-17

Rb 28/2015

Zamknięcie subskrypcji akcji serii G

2015-07-04

Rb 27/2015K

 Korekta raportu bieżącego nr 27/2015 – nieprawidłowa data posiedzenia Rady Nadzorczej w treści raportu

2015-07-03

Rb 27/2015

Powołanie nowych Członków Zarządu Spółki

2015-06-30

Rb 26/2015

 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-06-29

Rb 25/2015

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-06-03

Rb 24/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 r.

2015-05-07

Rb 23/2015

Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Everest Investments S.A.

2015-04-15

Rb 22/2015                           

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i podwyższeniu ceny emisyjnej akcji serii G

2015-04-15

Rb 21/2015

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spółki

2015-04-14

Rb 20/2015

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Everest TFI S.A.

2015-03-30

SIG Limited wzywa do sprzedaży 13 tys. akcji Everest Investments po 6,32 zł za papier

2015-03-30

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Everest Investments SA

2015-03-26

GPW: Program Wspierania Płynności

2015-03-10

Rb 19/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

2015-02-25

Rb 18/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

2015-02-11

Rb 17/2015

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

2015-02-09

Rb 16/2015

Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy oraz siedziby Emitenta

2015-02-06

Skonsolidowane sprawozdanie kwartalne QS 4/2014

2015-02-06

Rb 15/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-02-03

Rb 14/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-01-29

Rb 13/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-01-27

Rb 12/2015

Terminy publikacji raportów okresowych spółki WDM Capital S.A. w 2015 roku

2015-01-22

Rb 11/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r.

2015-01-20

Rb 10/2015

Nabycie znacznego pakietu akcji spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2015-01-20

Rb 9/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2015-01-20

Rb 8/2015

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2015-01-20

Rb 7/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015

2015-01-16

Rb 6/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-01-15

Rb 5/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-01-12

Rb 4/2015

Wyrażenie zgody na przejęcie przez SIG Limited długu wobec Emitenta

2015-01-08

Rb 3/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-01-08

Rb 2/2015

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

2015-01-02

Rb 1/2015

Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

2014-12-30

Rb 8/2014

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2014-12-23

Rb 7/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDM Capital S.A. na dzień 19 stycznia 2015 roku

2014-12-23

Rb 6/2014

Zbycie aktywów o istotnej wartości

2014-12-23

Rb 5/2014

Planowana transakcja odwrotnego przejęcia „reverse merger” Emitenta

2014-12-12

Rb 4/2014

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014

2014-11-25

Rb 3/2014

Wprowadzenie akcji serii D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

2014-11-24

Rb 2/2014

Dopuszczenie akcji serii D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz rejestracja akcji w KDPW

2014-11-17

Rb 1/2014

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI