English Equimaxx

Raporty okresowe

Zapraszamy do zapoznania się z raportami kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi publikowanymi przez Spółkę.

  Q1 Q2/H1 Q3 Q4 ROCZNY
2014       Q4'14 2014 R (jednostkowe)
2014 RS (skonsolidowane)
2015 Q1'15 H1'15 Q3'15  

2015 R (jednostkowe)

2015 RS (skonsolidowane)
2016 Q1'16 H1'16 Q3'16   2016 R (jednostkowe)
2016 RS (skonsolidowane)
2017 Q1'17 H1'17 Q3'17  

 2017 R (jednostkowe)
2017 RS (skonsolidowane)

2018 Q1'18 H1'18 Q3'18