English Equimaxx

SPÓŁKA

Everest Investments S.A to spółka holdingowa budująca międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującą swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedge funds oraz zarządzania portfelami do zamożnych klientów indywidualnych, klientów instytucjonalnych oraz klientów detalicznych z Polski, Europy Zachodniej i USA. Spółka powstała z inicjatywy założyciela i głównego akcjonariusza Piotra Sieradzana.

Everest Investments S.A. (WAR:EVE) jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW. Wejście na GPW nastąpiło w styczniu 2015 r. poprzez transakcję reverse merger (odwrotnego przejęcia) spółki WDM Captal S.A.

W skład Gupy Kapitałowej Everest wchodzą dwa podmioty zależne, dla których Everest Investments S.A. jest 100% akcjonariuszem:

- EVEREST TFI S.A. (PL) - Asset Manager wyspecjalizowany w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi w Polsce.  Spółka jest w trakcie uzyskiwania licencji KNF na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.  

- EVEREST FUNDS, LLC (USA)

- Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA - podmiot posiadający zezwolenie na dystrybuowanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wydane w dniu 18 grudnia 2007 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

- Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. - podmiot będący komplementariuszem spółki Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. SKA