English Equimaxx

Rada Nadzorcza

 

MICHAŁ JASKÓLSKI - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

TADEUSZ SIERADZAN

WOJCIECH MOJŻUK

KAMILA KLIMCZAK-NOWAK

RENATA BŁUSZKOWSKA

Poza Tadeuszem Sieradzanem oraz Michałem Jaskólskim wszyscy członkowie spełniają kryterium niezależności*

Szczegółowe informacje i notki biograficzne znajdują się w zakładce Zespół (http://everestinvestments.com/o-nas/zespol).

 

 

 * W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego lub podmiotu w zarządzie którego zasiada Członek Zarządu Spółki, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie jest uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.