English Equimaxx

Walne Zgromadzenia

31.05.2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2018 - jednostkowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2018 - skonsolidowane

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

 

30.05.2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu29 czerwca 2018 roku oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Proponowane zmiany w Statucie Spółki podczas ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017 - jednostkowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Everest Investments za rok 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Everest Investments za rok 2017 - skonsolidowane

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Everest Investments za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Everest Investments S.A. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Everest Investments S.A. za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Everest Investments S.A. z oceny sprawozdania finansowego  sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

31.03.2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.04.2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2017

Informacje o liczbie akcji i głosów na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia w dniu 28.04.2017 r.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Everest Investments S.A. za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. – jednostkowe

Opinia i raport biegłego rewidenta - jednostkowa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Everest Investments za 2016 r. – skonsolidowane

Opinia i raport biegłego rewidenta - skonsolidowane

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r.

 

02.06.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

 

29.06.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 r.

 

19.01.2015

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19.01.2015

Projekty uchwał NWZA w dniu 19.01.2015

Treść uchwał NWZA w dniu 19.01.2015