English Equimaxx

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja na temat stanu stosowania przez Everest Investments S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Everest Investments S.A. dobre praktyki GPW 2016

Oświadczenia Zarządu:

1. Spółka nie opublikowała żadnych materiałów informacyjnych na temat strategii oraz jej wyników finansowych na rok 2016 i kolejne

2. Spółka nie opublikowała prognoz finansowych na rok 2016 i kolejne

3. Spółka nie posiada polityki dywidendowej i nie została zatwierdzona wypłata dywidendy za rok 2015 i kolejne

4. W Spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

5. Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.